• 02 marraskuu 2018 EK ja SY: Kuntien on vetäydyttävä markkinoilta
  • 27 syyskuu 2018 Tampereen kaupunki palkittiin vaikuttavista hankinnoista
  • 27 syyskuu 2018 Lapin yrittäjät vetoavat paikallisten hankintojen puolesta
  • 25 syyskuu 2018 Omistajaohjaus ei toteudu julkisissa hankinnoissa: Viranhaltijat ja kuntapäättäjät eri linjoilla
  • 20 syyskuu 2018 Varsinais-Suomen Yrittäjät edistää hankinta- ja ostolaskudatan hyödyntämistä

Ota yhteys neuvontaan

Haluatko lisätietoja? Onko sinulla kysyttävää palvelusta?

Ota yhteys neuvontaan

KKV huomautti Riihimäen ja Vaasan kaupunkeja kilpailuttamattomista hankintasopimuksista

28.6.2018

Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) 4.6.2018 antaman ratkaisun mukaan Riihimäen kaupunki ei noudattanut hankintalakia, kun se jätti julkaisematta lain edellyttämän hankintailmoituksen Peltosaaren alueen kotihoitopalvelujen hankinnasta Mehiläinen Oy:ltä. Vaasan kaupunki sai puolestaan 20.6.2018 huomautuksen, kun se ei kilpailuttanut hankintalain mukaisesti kuntouttavan työtoiminnan palveluita.

Riihimäen kaupunki päätti kesäkuussa 2017 siirtää Peltosaaren alueen noin 60 asiakasta Mehiläinen Oy:n tuottamien kotihoidon palvelujen piiriin. Hankinnasta ei julkaistu hankintailmoitusta, sillä sen katsottiin alittavan hankintalain liitteen E mukaisia sosiaali- ja terveyspalveluja koskevan 400 000 euron kynnysarvon. Sopimus tehtiin vuoden määräajaksi, jonka jälkeen sopimuksen oli määrä jatkua toistaiseksi. Kaupunki arvioi palvelua ostettavan noin 31 000 eurolla kuukausittain. Sopimuksen enimmäisarvoksi oli määritelty tasan 400 000 euroa.

KKV:n arvion mukaan Riihimäen kaupungin ja Mehiläisen välisen sopimuksen arvo ylitti hankintalaissa sosiaali- ja terveyspalveluille säädetyn kynnysarvon. Lisäksi KKV arvioi, että Riihimäen kaupungin kotihoidossa alkuvuonna 2017 vallinnut heikko sijaistilanne ei aiheuttanut sellaista äärimmäistä kiirettä, jonka perusteella hankintayksikkö olisi voinut tehdä suorahankinnan, ainakaan toistaiseksi jatkuvalle sopimuskaudelle.

KKV valmisteli asiassa esitystä markkinaoikeudelle seuraamusten määräämiseksi, mutta viraston selvitysten aikana Riihimäen kaupunki ilmoitti kilpailuttavansa palvelut ja päättävänsä sopimuksen Mehiläisen kanssa. Kaupunki onkin sittemmin kilpailuttanut palveluille tuottajan hankintalain mukaisesti, eikä markkinaoikeusesityksen tekeminen asiassa ollut siten tarpeen.

SGEI-palvelu ei ole hankintalain soveltamisalapoikkeus

Vaasan kaupunki neuvotteli keväällä 2017 noin 150 asiakkaan kuntouttavan työtoiminnan palvelusopimuksen suoraan Vaasan Setlementtiyhdistys r.y:n kanssa hankintailmoitusta julkaisematta. Palvelun katsottiin olevan yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvä niin sanottu SGEI-palvelu (Services of General Economic Interest). Kaupunki katsoi, ettei palvelua tästä syystä tarvitsisi kilpailuttaa.

KKV arvioi, että tehty sopimus täytti hankintasopimuksen määritelmän, kuului hankintalain soveltamisalaan, ylitti sosiaali- ja terveyspalveluille säädetyn kynnysarvon eikä hankintaan soveltunut mikään suorahankintaperuste. Hankintalaissa ei ole soveltamisalapoikkeusta SGEI-palveluille, joten palveluntuottaja olisi pitänyt valita hankintalain mukaisin menettelyin.

Huolellisuutta hankintamenettelyihin

KKV muistuttaa, että hankinnan ennakoidun arvon laskeminen on tärkeä ja huolellisuutta vaativa vaihe, sillä ennakoitu arvo ratkaisee hankintaan sovellettavat normit. Myös hankintalain soveltamisalapoikkeusten edellytykset tulee selvittää huolella, sillä hankintayksiköllä on perusteluvelvollisuus edellytysten olemassaolosta.

KKV seuraa aktiivisesti hankintayksiköissä tehtäviä hankintoja ja ottaa tarvittaessa epäillyt lainvastaisuudet tarkempaan tutkintaan. On kaikkien yhteinen etu, että hankintamenettelyt toteutetaan avoimesti, syrjimättömästi ja julkisia varoja tehokkaasti käyttäen.

KKV:n päätös (Riihimäen kaupunki)

KKV:n päätös (Vaasan kaupunki)

Lisätietoja: erikoistutkija Niina Ruuskanen, puhelin 029 505 3871, sähköposti etunimi.sukunimi@kkv.fi.

Takaisin

Yhteistyökumppanit

Tietosuojaseloste