• 27 syyskuu 2018 Tampereen kaupunki palkittiin vaikuttavista hankinnoista
  • 27 syyskuu 2018 Lapin yrittäjät vetoavat paikallisten hankintojen puolesta
  • 25 syyskuu 2018 Omistajaohjaus ei toteudu julkisissa hankinnoissa: Viranhaltijat ja kuntapäättäjät eri linjoilla
  • 20 syyskuu 2018 Avin valvonta paljastaa: Kunnat eivät noudata tilaajavastuutaan riittävän tarkasti
  • 20 syyskuu 2018 Varsinais-Suomen Yrittäjät edistää hankinta- ja ostolaskudatan hyödyntämistä

Ota yhteys neuvontaan

Haluatko lisätietoja? Onko sinulla kysyttävää palvelusta?

Ota yhteys neuvontaan

Ruoantuottajia koulutetaan tarjoamaan tuotteitaan julkisiin keittiöihin

14.12.2017

Julkisiin ruokahankintoihin halutaan yhä enemmän lähialueiden tuottajien tarjouksia. Varsinaissuomalaisille ruoan alkutuottajille ja ensiasteen jalostajille järjestetään koulutusta ruokatarjousten laatimiseen, kerrotaan yritysten välisistä yhteistyömuodoista ja omien tuotteiden markkinoinnista. Viljelijöiden ja jatkojalostajien koulutustoiveita kartoitettiin syksyllä alueen tuottajille lähetetyllä kyselyllä.
Julkisten ruokapalveluiden elintarvikehankintojen arvo on vuosittain yli 300 miljoonaa euroa. Pienten tuottajien tarjoukset loistavat usein poissaolollaan, vaikka halua yhteistyöhön julkisen sektorin kanssa olisi. Suomen Yrittäjien selvityksen mukaan jopa 78 % mikro- ja pienyrityksistä haluaa tehdä yhteistyötä julkisen sektorin kanssa. Tarjouskilpailuihin mukaan tulo edellyttää yrittäjien ja hankintayksiköiden toimintatapojen kohtaamista.
Osapuolien toimintatapojen entistä parempaan kohtaamiseen pyritään alkuvuodesta Mynämäellä ja Loimaalla järjestettävillä koulutuksilla. Koulutuspäivien avulla viljelijöiden valmiudet tarjousten laatimiseen, toimijoiden välisiin yhteistyömuotoihin, hankkijoiden kanssa käytävään vuoropuheluun kuin omien tuotteiden markkinoimiseenkin parantuvat.
– On tärkeää, että pienetkin tuottajat tietävät mahdollisuuksistaan osallistua julkisiin kilpailutuksiin. Kyselyssä toivottiin koulutuksilta oppeja julkisten tarjouspyyntöjen kriteereistä ja yhteistyösopimusten valmistelusta, mutta ennen kaikkea tietoa kunnissa olevista yhteyshenkilöistä. Jokaisessa koulutuksessa tuleekin olemaan paikalla useamman kunnan sekä alueen ison ruokapalvelutuottaja Arkean edustaja, kertoo Liisa Harjula Valoniasta.
Valtioneuvoston kesällä 2016 tekemän periaatepäätöksen mukaan julkisissa elintarvike- ja ruokapalveluhankinnoissa tulee tavoitella hankintoja, joiden tuottamisessa on noudatettu hyviä tuotantotapoja. Tällaisia ovat muun muassa pellon hyvät viljelymenetelmät, ravinteiden kierrätys, tarpeen mukainen kasvinsuojelu, eläinten hyvinvointi ja terveys sekä elintarviketurvallisuus. Viljelijät tuleekin saada kertomaan tuotantonsa jo olemassa olevista hyvistä toimintamalleista. Esimerkiksi ravinnekiertoa tukevat toimintatavat tiloilla toimivat myös myyntivaltteina tarjouksissa.
– Viljelijät ovat moniosaajia, mutta koska aiemmin ruokahankinnoissa hinta on ollut määräävä tekijä, ei ruoan alkutuottajille ole kertynyt tarjontaosaamista. Tarpeeseen vastataan paitsi nyt alkavilla koulutuksilla, myös Suomen Yrittäjien ja MTK:n yhteistyöllä: jatkossa myös MTK:n jäsenillä on mahdollisuus nähdä eri toimialojen hankintapyynnöt Yrittäjien valtakunnallisessa hankinta-asiamies.fi -palvelussa. Uusille toimijoille, kuten viljelijöille, hankintapyyntöjen selailu tuo lisäksi käsitystä oman alan mahdollisuuksista, kertoo aluepäällikkö Terhi Löfstedt MTK-Varsinais-Suomesta.
Koulutuskokonaisuus sisältää kaksi teemapäivää, jotka järjestetään tammi-helmikuussa 2018 sekä Loimaalla että Mynämäellä. Tuottajien aikataulut huomioiden teemapäivät järjestetään sekä aamu- että iltatilaisuuksina. Ensimmäinen teemapäivä käsittelee julkisten hankintojen yleisiä periaatteita, toisena päivänä keskitytään markkinointiin ja tuottajien välisiin yhteistyömuotoihin. Tilaisuuksissa esimerkin voimaa tarjoavat jo vahvan kokemuksen omaavat ruoantuottajat.
Koulutukset on tarkoitettu kaikille maakunnan ruoan alkutuottajille sekä jatkojalostajille. Päivämäärät, ohjelma ja ilmoittautuminen: https://www.lyyti.fi/reg/tuottajakoulutukset2018. Ilmoittautuminen päättyy 19.1.2018.
Koulutustilaisuudet järjestää Tarjousosaamista ruoantuottajille -hanke. Hanke on saanut rahoituksen Ympäristöministeriön Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskevasta ohjelmasta.
Lisätietoja:
Liisa Harjula, Valonia liisa.harjula@valonia.fi p. 040 182 0412 VALONIA – Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus www.valonia.fi

Takaisin

Yhteistyökumppanit

Tietosuojaseloste