• 02 marraskuu 2018 EK ja SY: Kuntien on vetäydyttävä markkinoilta
  • 27 syyskuu 2018 Tampereen kaupunki palkittiin vaikuttavista hankinnoista
  • 27 syyskuu 2018 Lapin yrittäjät vetoavat paikallisten hankintojen puolesta
  • 25 syyskuu 2018 Omistajaohjaus ei toteudu julkisissa hankinnoissa: Viranhaltijat ja kuntapäättäjät eri linjoilla
  • 20 syyskuu 2018 Avin valvonta paljastaa: Kunnat eivät noudata tilaajavastuutaan riittävän tarkasti

Ota yhteys neuvontaan

Haluatko lisätietoja? Onko sinulla kysyttävää palvelusta?

Ota yhteys neuvontaan

Suomi automatisoi viranomaistietojen tarkastuksen julkisissa hankinnoissa

6.2.2018

Julkisten hankintojen kilpailutuksiin liittyvä viranomaistietojen tarkastus on automatisoitu Suomessa. Uudistus toteutettiin hankintojen digitalisoinnin Handi-ohjelmassa, joka on osa kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläisen vastuulle kuuluvaa julkisten palveluiden digitalisaation kärkihanketta.

Julkisten hankintojen määrä on vuositasolla n. 30 mrd euroa. Automatisoinnin myötä julkisista kilpailutuksista tulee yksinkertaisempia ja sujuvampia sekä hankkijoiden että tarjoajien kannalta, sillä yritysten ei tarvitse liittää tarjouksiin viranomaisrekistereissä jo valmiina olevia tietoja. Sähköinen järjestelmä varmentaa toimittajan antamien tietojen oikeellisuuden kilpailutuksen päätteeksi. Tarkastusten piiriin kuuluvat mm. verojen ja sosiaaliturvamaksujen suorittaminen, ulosottomerkinnät ja runsaasti eri viranomaisrekistereissä olevaa tietoa, jota kilpailutuksessa tarvitaan.

”Hankintojen viranomaistietojen tarkastuksen automatisointi on hyvä esimerkki siitä, miten hallituksen tavoitteena olevaa Tietoa kysytään vain kerran –periaatetta toteutetaan käytännössä. Myös harmaan talouden torjunta helpottuu automatisoinnin myötä”, sanoo kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen. 

 

Viranomaistietojen automaattinen tarkastaminen säästää aikaa, lisää luotettavuutta – ja tuottavuutta 
 

Viranomaistietojen tarkastuksen taustalla on vuoden 2017 alussa voimaan astunut hankintalain muutos. Muutoksen jälkeen hankintayksiköiden on tullut käyttää sähköisessä kilpailutusjärjestelmässä yhteistä eurooppalaista hankinta-asiakirjaa.  

Suomessa on käytössä sama kilpailutusjärjestelmä kunta- ja valtionhallinnossa, joten viranomaistietojen automaattinen tarkastus on nyt käytössä kansallisesti kaikissa EU-kynnysarvot ylittävien julkishankintojen kilpailutuksissa. 

”Sähköiseen kilpailuttamiseen liittyvät tarkastukset ovat samankaltaisia eri maissa. Nyt kehitetty malli on käytettävissä myös muissa EU-maissa”, toteaa viranomaistietojen tarkastuksen projektipäällikkö Timo Rantanen valtion yhteishankintayksikkö Hanselista. 

Hankkeen toteuttivat Hansel, Verohallinto, Oikeusrekisterikeskus sekä KL-Kuntahankinnat. Hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin Verkkojen Eurooppa –ohjelmasta. 

Lisätietoja: 

Valtion hankintojen digitalisoimisen Handi-toteutusohjelmassa koko hankintaprosessi yhtenäistetään ja digitalisoidaan kokonaisuudessaan hankintatarpeen tunnistamisesta aina tilaukseen, maksuun ja raportointiin saakka. Tavoitteena on hyvin johdettu, yhtenäinen ja tehokas hankintatoimi. Toteutusohjelman osana on jo aiemmin julkaistu muun muassa tutkihankintoja.fi –verkkosivusto.  

Hankintojen digitalisointi 
handi.fi 

Ohjelmajohtaja Tero Meltti 
Hankintojen digitalisointi 
tero.meltti@vm.fi 
Puh. 0295 530 770 

Projektipäällikkö Timo Rantanen 
eNest Viranomaistietojen tarkastus 
timo.rantanen@hansel.fi 
Puh. 0294 444 250  

Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläisen erityisavustaja Tuomas Vanhanen
tuomas.vanhanen@vm.fi
Puh. 0295 530216  

Takaisin

Yhteistyökumppanit

Tietosuojaseloste