• 28 kesäkuu 2018 KKV huomautti Riihimäen ja Vaasan kaupunkeja kilpailuttamattomista hankintasopimuksista
  • 28 kesäkuu 2018 KKV esittää seuraamusten määräämistä Naantalin kaupungille laittomasta suorahankinnasta
  • 17 toukokuu 2018 EU-suorahankinnan jälki-ilmoitusvelvollisuus
  • 17 toukokuu 2018 EU-hankinnan jälki-ilmoitus
  • 19 huhtikuu 2018 Vähemmistöosakkuus kuntayhtiössä ei kannata

Ota yhteys neuvontaan

Haluatko lisätietoja? Onko sinulla kysyttävää palvelusta?

Ota yhteys neuvontaan

EU-suorahankinnan jälki-ilmoitusvelvollisuus

17.5.2018

Komissio on kiinnittänyt huomiota hankintojen oikeussuojadirektiivejä koskevassa kertomuksessaan ko. direktiivien toiminnassa havaittuihin puutteisiin. Suomen osalta on kiinnitettävä erityisesti huomiota siihen, että EU-kynnysarvot ylittävistä suorahankinnoista ei tehdä jälki-ilmoituksia.

Tämän vuoksi työ- ja elinkeinoministeriö on lähestynyt kaikkia HILMAn käyttäjiä suorahankinnan jälki-ilmoittamista koskevalla asialla. Hankintalain mukaan hankintayksikön on tehtävä EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa jälki-ilmoitus myös silloin, kun kyseessä on suorahankintamenettelyllä toteutettu hankinta ja kun hankintayksikkö on tehnyt suorahankinnasta suorahankintailmoituksen (lomake nro 15).

EU-suorahankintojen jälki-ilmoitus perustuu uuden hankintalain 58 §:n 1 momentin 6 kohtaan. Koska suorahankinta on muodollisesti yksi menettely muiden joukossa, on EU-suorahankintakin tosiasiallisesti EU-kynnysarvot ylittävä hankinta.

Jälki-ilmoitus olisi tehtävä suorahankintaa koskevan hankintasopimuksen tekemisen jälkeen, riippumatta siitä, onko EU-suorahankinnasta ilmoitettu suorahankintailmoituksella.

 

Takaisin

Yhteistyökumppanit

Tietosuojaseloste