• 02 marraskuu 2018 EK ja SY: Kuntien on vetäydyttävä markkinoilta
  • 27 syyskuu 2018 Tampereen kaupunki palkittiin vaikuttavista hankinnoista
  • 27 syyskuu 2018 Lapin yrittäjät vetoavat paikallisten hankintojen puolesta
  • 25 syyskuu 2018 Omistajaohjaus ei toteudu julkisissa hankinnoissa: Viranhaltijat ja kuntapäättäjät eri linjoilla
  • 20 syyskuu 2018 Avin valvonta paljastaa: Kunnat eivät noudata tilaajavastuutaan riittävän tarkasti

Ota yhteys neuvontaan

Haluatko lisätietoja? Onko sinulla kysyttävää palvelusta?

Ota yhteys neuvontaan

EU-suorahankinnan jälki-ilmoitusvelvollisuus

17.5.2018

Komissio on kiinnittänyt huomiota hankintojen oikeussuojadirektiivejä koskevassa kertomuksessaan ko. direktiivien toiminnassa havaittuihin puutteisiin. Suomen osalta on kiinnitettävä erityisesti huomiota siihen, että EU-kynnysarvot ylittävistä suorahankinnoista ei tehdä jälki-ilmoituksia.

Tämän vuoksi työ- ja elinkeinoministeriö on lähestynyt kaikkia HILMAn käyttäjiä suorahankinnan jälki-ilmoittamista koskevalla asialla. Hankintalain mukaan hankintayksikön on tehtävä EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa jälki-ilmoitus myös silloin, kun kyseessä on suorahankintamenettelyllä toteutettu hankinta ja kun hankintayksikkö on tehnyt suorahankinnasta suorahankintailmoituksen (lomake nro 15).

EU-suorahankintojen jälki-ilmoitus perustuu uuden hankintalain 58 §:n 1 momentin 6 kohtaan. Koska suorahankinta on muodollisesti yksi menettely muiden joukossa, on EU-suorahankintakin tosiasiallisesti EU-kynnysarvot ylittävä hankinta.

Jälki-ilmoitus olisi tehtävä suorahankintaa koskevan hankintasopimuksen tekemisen jälkeen, riippumatta siitä, onko EU-suorahankinnasta ilmoitettu suorahankintailmoituksella.

 

Takaisin

Yhteistyökumppanit

Tietosuojaseloste