• 02 marraskuu 2018 EK ja SY: Kuntien on vetäydyttävä markkinoilta
  • 27 syyskuu 2018 Tampereen kaupunki palkittiin vaikuttavista hankinnoista
  • 27 syyskuu 2018 Lapin yrittäjät vetoavat paikallisten hankintojen puolesta
  • 25 syyskuu 2018 Omistajaohjaus ei toteudu julkisissa hankinnoissa: Viranhaltijat ja kuntapäättäjät eri linjoilla
  • 20 syyskuu 2018 Avin valvonta paljastaa: Kunnat eivät noudata tilaajavastuutaan riittävän tarkasti

Ota yhteys neuvontaan

Haluatko lisätietoja? Onko sinulla kysyttävää palvelusta?

Ota yhteys neuvontaan

Varsinais-Suomen Yrittäjät edistää hankinta- ja ostolaskudatan hyödyntämistä

20.9.2018

Hankinta- ja ostolaskudata hankkeessa (HANDATA) luodaan kokonaan uusi, avoimeen dataan ja muihin tietolähteisiin perustuva, tekoälyä hyödyntävä tietojärjestelmä. Malli palvelee sekä julkisen, että yksityisen sektorin toimijoita Varsinais-Suomessa. Järjestelmä voidaan monistaa myöhemmin valtakunnalliseen käyttöön. Hankkeen toteutusaika on 1.6.2018 – 30.4.2019. Projektin rahoittajina ovat Varsinais-Suomen Liitto ja Varsinais-Suomen Yrittäjät. Vastuuhenkilönä toimii Varsinais-Suomen Yrittäjien hankinta-asiamies Jorma Saariketo.

Tavoitteena on luoda tietojärjestelmä, jossa avoimena datana julkaistua hankinta- ja ostolaskudataa sekä muita tietolähteitä käytetään entistä laajemmin edistämään kilpailua ja tehostamaan julkisyhteisöjen toimintaa sekä tuottamaan säästöjä kerättyä dataa ja tekoälyä yhdistämällä.

− Hankintojen ja julkisyhteisöjen ostolaskudatan yhdistävä tietojärjestelmä, tiedon etsimiseen ja esittämiseen sekä vertailuun soveltuvat hakukone, ohjelmistot, toimintamallit, työkalut ja raportointipohjat edistävät merkittävästi julkisen taloustiedon saatavuutta. Useita tietolähteitä analysoivan ja yhdistävän tietokannan, niiden käyttöön luotujen työkalujen ja tekoälyn avulla voidaan tuottaa kokonaan uutta tietoa, toteaa projektipäällikkö Jorma Saariketo.

Tavoitteet ja kehittämiskohteet

Varsinais-Suomen Yrittäjät on teettänyt alustavan selvityksen sadan suurimman suomalaisen kunnan sekä kaikkien maakuntamme kuntien käytännöistä hankinta- ja ostolaskudatan julkaisemisessa. Selvitykset on tehty helmi-maaliskuussa 2018. Yhtenä tavoitteena on saada yhä useampi kunta julkaisemaan ostolaskudatansa. Tehdyn selvityksen mukaan tällä hetkellä vain vajaat 30 kuntaa on julkaissut ostolaskutietonsa avoimena datana.

− Kun nyt luotavan tietokannan tiedot yhdistetään tekoälyä ja yhteistyökumppaneiden analytiikkaosaamista hyödyntäen Turun kaupungin ja Yliopiston datavarantoihin saadaan projektin avulla runsaasti uutta tietoa helposti hyödynnettävässä ja omaksuttavassa muodossa, toteaa Turun Yliopiston tutkimusjohtaja Aki Koponen.

− Syntyvän tietojärjestelmän tuomien hyötyjen esiin nostaminen ja päätöksentekijöiden valmentaminen sen hyödyntämiseen luo lisäarvoa ja helpottaa julkisen sektorin päätöksentekoa, toteaa Turun hankinta- ja logistiikkajohtaja Fredrik Lindström.

- Varsinais-Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Hanna Munter katsoo, että yksityisen sektorin toimijoiden valmentaminen nyt muodostuvan datavarannon hyötykäyttöön avaa yrityksille monia uusia digitaalisuuteen ja avoimeen dataan perustuvia liiketoimintamahdollisuuksia.

Lisätiedot:
HANDATA projektipäällikkö Jorma Saariketo, jorma.saariketo@yrittajat.fi, 044 355 4461

HANDATA-projekti toteutetaan laaja-alaiseen yrittäjäjärjestön, julkisen sektorin ja korkeakoulujen yhteistyöhön perustuen. Yhteistyökumppaneina on joukko turkulaisia tietotekniikkaosaajia. Kumppaniverkostoon kuuluvat mm. Varsinais-Suomen Liitto, Turun kaupunki, Turun Yliopisto, Turun Ammattikorkeakoulu ja Turku Science Park Oy. Turun kaupungin edustajana toimii hankinta- ja logistiikkajohtaja Fredrik Lindström, Turun Yliopistoa edustaa tutkimusjohtaja Aki Koponen, Turun Ammattikorkeakoulua edustaa vararehtori Juhani Soini ja Turku Science Park Oy:n edustajana toimii tekoälyasiantuntija Michael Lindholm. Lisäksi kumppaniverkostoon kuuluu Mercell Suomi Oy, jonka tietovarannot ovat projektin käytettävissä.

Takaisin

Yhteistyökumppanit

Tietosuojaseloste