• 02 marraskuu 2018 EK ja SY: Kuntien on vetäydyttävä markkinoilta
  • 27 syyskuu 2018 Tampereen kaupunki palkittiin vaikuttavista hankinnoista
  • 27 syyskuu 2018 Lapin yrittäjät vetoavat paikallisten hankintojen puolesta
  • 25 syyskuu 2018 Omistajaohjaus ei toteudu julkisissa hankinnoissa: Viranhaltijat ja kuntapäättäjät eri linjoilla
  • 20 syyskuu 2018 Avin valvonta paljastaa: Kunnat eivät noudata tilaajavastuutaan riittävän tarkasti

Ota yhteys neuvontaan

Haluatko lisätietoja? Onko sinulla kysyttävää palvelusta?

Ota yhteys neuvontaan

Markkinoiden kartoittaminen

25.9.2015

Julkisessa hankinnassa hyvän tarjouspyynnön laatiminen edellyttää markkinoiden tuntemista. Tuntemalla markkinoiden tarjontaa hankintayksikkö voi selkeämmin määritellä hankinnan kohteen ja valintaperusteen mahdollisine vertailuperusteineen. Vuoropuhelu tarjoajien kanssa tai perehtyminen markkinoilla olevaan tarjontaan ja erilaisiin vaihtoehtoihin usein kirkastaa ostajalle itselleen hyvän hankinnan kannalta oleellisen tiedon. Samalla potentiaaliset tarjoajat voivat saada hankintayksiköltä tietoa julkisen hankinnan perusperiaatteista.

Markkinakartoitus ei tarkoita, että ehdokkaiden syrjimättömän ja tasapuolisen kohtelun nimissä olisi tutustuttava kaikkeen mahdolliseen markkinoilla olevaan tarjontaan. Riittää, että suhteellisuusperiaatetta noudattaen perehdytään riittävästi erilaiseen tarjontaan. 

Tarjouskilpailua ei saa käyttää markkinoilla vallitsevan hintatason selvittämiseen tai markkinoiden kartoittamiseen. Oleellista vuoropuhelussa ja markkinaselvitysten tekemisessä on, että ne erotetaan selkeästi itse hankintaprosessista. Kilpailun järjestämisen tarkoituksena on aina tarjouskilpailun voittajan valinta.

Takaisin

Yhteistyökumppanit

Tietosuojaseloste