• 02 marraskuu 2018 EK ja SY: Kuntien on vetäydyttävä markkinoilta
  • 27 syyskuu 2018 Tampereen kaupunki palkittiin vaikuttavista hankinnoista
  • 27 syyskuu 2018 Lapin yrittäjät vetoavat paikallisten hankintojen puolesta
  • 25 syyskuu 2018 Omistajaohjaus ei toteudu julkisissa hankinnoissa: Viranhaltijat ja kuntapäättäjät eri linjoilla
  • 20 syyskuu 2018 Avin valvonta paljastaa: Kunnat eivät noudata tilaajavastuutaan riittävän tarkasti

Ota yhteys neuvontaan

Haluatko lisätietoja? Onko sinulla kysyttävää palvelusta?

Ota yhteys neuvontaan

Suorahankinta lähes aina lainvastaista

5.10.2015

Olemassa olevan tietojärjestelmän toimimiseksi oli hankittu suorahankinnalla lisäosa ja siihen liittyvät tuki- ja ylläpitopalvelut. Lisäosan hankinta oli ollut tarpeen, koska vanhaan osaan ei enää saanut tukea ja ylläpitoa.

MAO totesi, että suorahankinta oli hankintalain vastainen, koska hankintalain 28.2 §:n edellytykset palvelujen lisätilauksille eivät täyttyneet miltään osin: Vanhan järjestelmän uusintatarpeet eivät olleet ennalta arvaamattomia syitä, ja laajennus oli myös teknisesti ja taloudellisesti mahdollista erottaa käytössä olevasta järjestelmästä. Lisäosan liittäminen olemassa olevaan järjestelmään ei myöskään ollut välttämätöntä olemassa olevan järjestelmäsopimuksen loppuunsaattamiseksi.

Kuten päätös osoitta, markkinaoikeudessa suorahankintaperusteet käydään tarkasti läpi ja useimmiten hankintayksikön tekemä suorahankinta todetaan lain vastaiseksi. Tästä voidaan vetää selkeä johtopäätös, että suorahankintoja ei juurikaan kannatatehdä ellei perusteena ole vain ja ainoastaan lain määrittämät perusteet. Katso koko päätös.

Takaisin

Yhteistyökumppanit

Tietosuojaseloste