• 02 marraskuu 2018 EK ja SY: Kuntien on vetäydyttävä markkinoilta
  • 27 syyskuu 2018 Tampereen kaupunki palkittiin vaikuttavista hankinnoista
  • 27 syyskuu 2018 Lapin yrittäjät vetoavat paikallisten hankintojen puolesta
  • 25 syyskuu 2018 Omistajaohjaus ei toteudu julkisissa hankinnoissa: Viranhaltijat ja kuntapäättäjät eri linjoilla
  • 20 syyskuu 2018 Avin valvonta paljastaa: Kunnat eivät noudata tilaajavastuutaan riittävän tarkasti

Ota yhteys neuvontaan

Haluatko lisätietoja? Onko sinulla kysyttävää palvelusta?

Ota yhteys neuvontaan

Markkinaoikeuden käsittelymaksu moninkertaistuu vuoden 2016 alusta

21.12.2015

Markkinaoikeuden käsittelymaksu moninkertaistuu vuoden 2016 alusta

Ensi vuoden alusta (1.1.2016) voimaan astuu tuomioistuinmaksulaki, jossa säädetään tuomioistuimissa perittävistä oikeudenkäyntimaksuista. Uusi laki tuo merkittäviä muutoksia voimassa oleviin oikeudenkäyntimaksuihin, etenkin markkinaoikeuden maksujen osalta. Markkinaoikeuden oikeudenkäyntimaksu nousee moninkertaiseksi nykyiseen (244 €) verrattuna. Vuoden 2016 alusta lähtien markkinaoikeuden oikeudenkäyntimaksut ovat seuraavat:

-      Hankinnan arvo alle 1 miljoonaa €, maksu 2 000 euroa

-      Hankinnan arvo vähintään 1,0 miljoonaa €, maksu 4 000 euroa

-      Hankinnan arvo vähintään 10,0 miljoonaa €, maksu 6 000 euroa

Lisäksi huomattavaa on, että käsittelymaksu edelleen korkeimmassa hallinto-oikeudessa on saman suuruinen ja määräytyy samojen perusteiden mukaan kuin markkinaoikeudessa. Näin ollen alle miljoonan euron alittavan hankinnan riita, joka viedään korkeimpaan hallinto-oikeuteen saakka, tulee pelkästään oikeudenkäyntimaksujen osalta kustantamaan 4 000 euroa. Tuomioistuinmaksulain mukaan oikeudenkäyntimaksun määrään ei markkinaoikeudessa vaikuta myöskään muutoksenhaun lopputulos, vaan maksu peritään siitä huolimatta, vaikka valittaja voittaisi asian.

Muutosten myötä pienyritysten halukkuus lähteä peräämään oikeuksiaan markkinaoikeudessa vaikeutuu, jopa estyy ja ongelmaksi muodostuu oikeussuojan saaminen. Mitä korkeammat oikeudenkäyntimaksut ovat, sitä harvemmin pienyritykset uskaltavat lähteä vaatimaan oikeuksiaan markkinaoikeudessa pelkonaan suuret oikeudenkäyntikulut. Jatkossa yhä useampi perusteltu oikeussuojan tarve jää saamatta ja virheelliset hankintamenettelyt ja –päätökset jäävät käsittelemättä ja korjaamatta. Oikeussuojan saamisen rajoittaminen korkeiden oikeudenkäyntimaksujen muodossa ei ole yhteiskunnan edun mukaista eikä onnistunut ratkaisu. Yhdenvertaisuusperiaatteeseen nojaten, tulisi pienyrittäjien mahdollisuudet muutoksenhakuun olla yhtä realistiset kuin suurilla yrityksillä. Maksujen korotuksesta johtuen näin ei enää ole.

Takaisin

Yhteistyökumppanit

Tietosuojaseloste