• 02 marraskuu 2018 EK ja SY: Kuntien on vetäydyttävä markkinoilta
  • 27 syyskuu 2018 Tampereen kaupunki palkittiin vaikuttavista hankinnoista
  • 27 syyskuu 2018 Lapin yrittäjät vetoavat paikallisten hankintojen puolesta
  • 25 syyskuu 2018 Omistajaohjaus ei toteudu julkisissa hankinnoissa: Viranhaltijat ja kuntapäättäjät eri linjoilla
  • 20 syyskuu 2018 Avin valvonta paljastaa: Kunnat eivät noudata tilaajavastuutaan riittävän tarkasti

Ota yhteys neuvontaan

Haluatko lisätietoja? Onko sinulla kysyttävää palvelusta?

Ota yhteys neuvontaan

Mikä tahansa omistusoikeus ei luo sidosyksikköasemaa

26.9.2016

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion (jäljempänä myös hankintayksikkö) talousjohtaja on 2.7.2015 tekemällään hankintapäätöksellä päättänyt hankkia tekstiilihuoltopalvelut suorahankintana Oulun Keskuspesula Oy:ltä.

Markkinaoikeus katsoo, että noin 0,1 prosentin omistusosuus, Oulun Keskuspesula Oy:n yhtiöjärjestyksen määräykset muun ohella yhtiön hallituksen jäsenten määrästä, sidosyksikköasemasta ja toimialasta sekä osapuolten yhteinen tarkoitus koskien Peruspalvelukuntayhtymä Kallion hallituspaikkaa eivät vielä riitä osoittamaan sidosyksikkösuhteen edellyttämän määräysvallan täyttyvän. Peruspalvelukuntayhtymä Kallio ei ole esittänyt riittävää selvitystä siitä, että sillä on yhdessä muiden hankintayksiköiden kanssa Oulun Keskuspesula Oy:ssä sellainen määräys- ja valvontavalta, että se voi ratkaisevasti vaikuttaa mainitun yhtiön päätöksiin, ja joka vastaa sen omiin yksiköihinsä käyttämää valtaa. Oulun Keskuspesula Oy:tä ei näin ollen saadun selvityksen perusteella ole pidettävä Peruspalvelukuntayhtymä Kallion sidosyksikkönä. Peruspalvelukuntayhtymä Kallion tekstiilihuoltopalveluiden hankintaan on siten sovellettava hankintalain säännöksiä.

Hankinnan kilpailuttamisvelvollisuus

Hankintalain 1 §:n 1 momentin mukaan valtion ja kuntien viranomaisten sekä muiden hankintayksiköiden on kilpailutettava hankintansa siten kuin laissa säädetään. Lain 2 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen. Peruspalvelukuntayhtymä Kallio on pitänyt Oulun Keskuspesula Oy:tä hankintalain 10 §:n mukaisena sidosyksikkönään ja päättänyt hankkia siltä tekstiilihuoltopalveluja sanotulla perusteella ilman kilpailuttamista. Asiassa ei ole esitetty selvitystä siitä, että hankinnan kilpailuttamatta jättämiselle olisi ollut muu hankintalaissa säädetty peruste. Edellä todettu huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, että Peruspalvelukuntayhtymä Kallio on menetellyt hankinnassaan julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti, kun se ei ole järjestänyt Oulun Keskuspalvelu Oy:ltä hankkimistaan tekstiilihuoltopalveluista hankintalain mukaista tarjouskilpailua.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö on menetellyt hankinnassaan julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Asiassa on näin ollen harkittava hankintalaissa säädettyjen seuraamusten määräämistä.

Katso markkinaoikeuden alkuperäinen päätös: http://www.markkinaoikeus.fi/fi/index/paatokset/hankintaasiat/hankintaasiat/1474545274917.html

 

Hankinnan kilpailuttamisvelvollisuus Hankintalain 1 §:n 1 momentin mukaan valtion ja kuntien viranomaisten sekä muiden hankintayksiköiden on kilpailutettava hankintansa siten kuin laissa säädetään. Lain 2 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen. Peruspalvelukuntayhtymä Kallio on pitänyt Oulun Keskuspesula Oy:tä hankintalain 10 §:n mukaisena sidosyksikkönään ja päättänyt hankkia siltä tekstiilihuoltopalveluja sanotulla perusteella ilman kilpailuttamista. Asiassa ei ole esitetty selvitystä siitä, että hankinnan kilpailuttamatta jättämiselle olisi ollut muu hankintalaissa säädetty peruste. Edellä todettu huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, että Peruspalvelukuntayhtymä Kallio on menetellyt hankinnassaan julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti, kun se ei ole järjestänyt Oulun Keskuspalvelu Oy:ltä hankkimistaan tekstiilihuoltopalveluista hankintalain mukaista tarjouskilpailua. Johtopäätös Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö on menetellyt hankinnassaan julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Asiassa on näin ollen harkittava hankintalaissa säädettyjen seuraamusten määräämistä.
Markkinaoikeus katsoo, että noin 0,1 prosentin omistusosuus, Oulun Keskuspesula Oy:n yhtiöjärjestyksen määräykset muun ohella yhtiön hallituksen jäsenten määrästä, sidosyksikköasemasta ja toimialasta sekä osapuolten yhteinen tarkoitus koskien Peruspalvelukuntayhtymä Kallion hallituspaikkaa eivät vielä riitä osoittamaan sidosyksikkösuhteen edellyttämän määräysvallan täyttyvän. Peruspalvelukuntayhtymä Kallio ei ole esittänyt riittävää selvitystä siitä, että sillä on yhdessä muiden hankintayksiköiden kanssa Oulun Keskuspesula Oy:ssä sellainen määräys- ja valvontavalta, että se voi ratkaisevasti vaikuttaa mainitun yhtiön päätöksiin, ja joka vastaa sen omiin yksiköihinsä käyttämää valtaa. Oulun Keskuspesula Oy:tä ei näin ollen saadun selvityksen perusteella ole pidettävä Peruspalvelukuntayhtymä Kallion sidosyksikkönä. Peruspalvelukuntayhtymä Kallion tekstiilihuoltopalveluiden hankintaan on siten sovellettava hankintalain säännöksiä ja valitus on tutkittava.
Markkinaoikeus katsoo, että noin 0,1 prosentin omistusosuus, Oulun Keskuspesula Oy:n yhtiöjärjestyksen määräykset muun ohella yhtiön hallituksen jäsenten määrästä, sidosyksikköasemasta ja toimialasta sekä osapuolten yhteinen tarkoitus koskien Peruspalvelukuntayhtymä Kallion hallituspaikkaa eivät vielä riitä osoittamaan sidosyksikkösuhteen edellyttämän määräysvallan täyttyvän. Peruspalvelukuntayhtymä Kallio ei ole esittänyt riittävää selvitystä siitä, että sillä on yhdessä muiden hankintayksiköiden kanssa Oulun Keskuspesula Oy:ssä sellainen määräys- ja valvontavalta, että se voi ratkaisevasti vaikuttaa mainitun yhtiön päätöksiin, ja joka vastaa sen omiin yksiköihinsä käyttämää valtaa. Oulun Keskuspesula Oy:tä ei näin ollen saadun selvityksen perusteella ole pidettävä Peruspalvelukuntayhtymä Kallion sidosyksikkönä. Peruspalvelukuntayhtymä Kallion tekstiilihuoltopalveluiden hankintaan on siten sovellettava hankintalain säännöksiä ja valitus on tutkittava.
Markkinaoikeus katsoo, että noin 0,1 prosentin omistusosuus, Oulun Keskuspesula Oy:n yhtiöjärjestyksen määräykset muun ohella yhtiön hallituksen jäsenten määrästä, sidosyksikköasemasta ja toimialasta sekä osapuolten yhteinen tarkoitus koskien Peruspalvelukuntayhtymä Kallion hallituspaikkaa eivät vielä riitä osoittamaan sidosyksikkösuhteen edellyttämän määräysvallan täyttyvän. Peruspalvelukuntayhtymä Kallio ei ole esittänyt riittävää selvitystä siitä, että sillä on yhdessä muiden hankintayksiköiden kanssa Oulun Keskuspesula Oy:ssä sellainen määräys- ja valvontavalta, että se voi ratkaisevasti vaikuttaa mainitun yhtiön päätöksiin, ja joka vastaa sen omiin yksiköihinsä käyttämää valtaa. Oulun Keskuspesula Oy:tä ei näin ollen saadun selvityksen perusteella ole pidettävä Peruspalvelukuntayhtymä Kallion sidosyksikkönä. Peruspalvelukuntayhtymä Kallion tekstiilihuoltopalveluiden hankintaan on siten sovellettava hankintalain säännöksiä ja valitus on tutkittava.

Takaisin

Yhteistyökumppanit

Tietosuojaseloste