• 11 joulukuu 2017 Maaseudun yritykset käsiksi julkisiin hankintoihin sekä hankintaneuvontaan
  • 01 joulukuu 2017 Uutta tilastotietoa Suomen elintarvikeyrityksistä
  • 24 marraskuu 2017 Yrittäjät vaativat kilpailuttamista matkanvälitykseen
  • 18 marraskuu 2017 Julkisten investointien vaikutuksia lisätään tehokkailla ja ammattimaisilla hankinnoilla
  • 05 marraskuu 2017 Hankinnan ennakoidun arvon laskeminen

Ota yhteys neuvontaan

Haluatko lisätietoja? Onko sinulla kysyttävää palvelusta?

Ota yhteys neuvontaan

Älykäs Turku asiakkaana, pilotoijana ja kehitysalustana

17.5.2017

Turun kaupunki ja hankinta-asiamies näkyvässä roolissa markkinavuoropuheluissa Turussa.

Turun kaupunki ja Turku Science Park Oy järjestivät osana Avoimien innovaatioalustojen kärkihanketta yrityksille suunnatun markkinavuoropuhelu- ja verkostoitumistilaisuuden Turussa 11.5.2017. Älykäs Turku asiakkaana, pilotoijana ja kehitysalustana -tilaisuus keräsi Radisson Blu Marina Palace hotelliin yli 100 hengen osallistujajoukon. Avauspuheenvuorossaan Turun kaupunkikehitysryhmän johtaja Pekka Sundman korosti kaupungin roolia verkostojen kokoajana ja mahdollistajana.  Turun kaupungin hankinta- ja logistiikkajohtaja Fredrik Lindström nosti omassa puheenvuorossaan esiin markkinavuoropuhelun merkityksen hankintojen valmisteluvaiheessa. Turku Science Park Oy:n toimitusjohtaja puolestaan korosti kuuden suurimman kaupungin yhteistyötä innovatiivisten hankintojen kehittämisessä.  Varhaisessa vaiheessa tapahtuvaa yhteistyön tärkeyttä korosti myös Varsinais-Suomen Yrittäjien hankinta-asiamies Jorma Saariketo.

Varsinaisten markkinavuoropuhelujen ja ideointien teemat liittyvät liikkumisen älykkäisiin ratkaisuihin, opastamiseen osana kaupunkikehittämistä, hyvinvointiteknologian hyödyntämisen haasteisiin sekä tiedolla johtamiseen ja avoimeen dataan liiketoiminnan mahdollistajana.

Päivi Pohjolainen ja Sami Uusitalo käsittelivät Aurajokivartta kaupungin matkailun vetovoimatekijänä ja kaupunkilaisten olohuoneena. Jokirantaan ja tapahtumiin liittyvät opastamisen nopeat kokeilut ovat osa syksyllä alkavaa 6Aika-pilottia, jossa ovat mukana myös Helsinki ja Tampere.

Mikko Pakarinen ja Kirsi Kiviniemi avasivat hyvinvointitoimialan tarpeita ja mahdollisuuksia useista eri näkökulmista.  Digitalisaation, robotiikan ja automatiikan hyödyntämiselle on tulevaisuuden hoitotyössä moninainen tarve.

Civitas Eccentric – hankkeessa kehitetään fiksua liikkumista. Tähän liittyen Stella Aaltonen ja Petteri Kääriä esittivät yritysten edustajille Kupittaalle suunniteltavaa liikkumispistettä, joka yhdistää erilaiset liikkumistavat sujuvaksi matkaketjuksi.

Rami Savila ja Tarja Vuorinen käsittelivät tiedolla johtamista ja avointa dataa, jotka liittyvät vahvasti kaupungin 6Aika kärkihankkeiden osatoteutuksiin. Kysymyksiin ”millaista liiketoimintaa tekisit julkishallinnon avoimella datalla?” sekä ”millaisia digitaalisia palveluja kehittäisit kaupungissa?” kerättiin näkemyksiä yrityksiltä vanhoja kunnon Post-it-lappuja käyttämällä.

Tilaisuus, josta oli ilmoitettu myös Hilmassa, sai osallistujilta runsaasti positiivista palautetta. Tietoisuus kaupungin kehittämishaasteista lisääntyi, ja tilaisuudelle toivottiin jatkoa. Osallistujilta saatiin myös hyviä kehittämisideoita jatkoa varten.

Lisätietoja Marko Latokartano, Turku Science Park Oy marko.latokartano@turkusciencepark.com ja Outi Pudas, Turun kaupunki outi.pudas@turku.fi

 

Takaisin

Yhteistyökumppanit

Toteutus Sofokus Oy